งดการเรียนการสอนหลักสูตรผู้ช่วยในวันหยุด ที่ 9-10 สิงหาคม

posted Jul 26, 2014, 6:40 AM by Phuttarak Mulmuang
เนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 11 สิงหาคม 2557 เป็นวันหยุดราชการ และเป็นวันหยุดต่อเนื่อง จึงขอแจ้งอาจารย์ทุกท่าน เรื่อง การงดการเรียนการสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลในวันที่ 9-10 สิงหาคม 2557 และชดเชยการเรียนการสอนไปในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2557 แทน


Comments