การบ้านชิ้นที่ 1

posted Jul 26, 2014, 7:01 AM by Phuttarak Mulmuang   [ updated Jul 26, 2014, 7:43 AM ]
ให้นิสิต PN6 ถ่ายคลิปวีดีโอกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีและสารสนเทศ มีอะไรบ้าง เพื่อใช้ประกอบการเรียนครั้งถัดไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • แบ่งกลุ่มละ 4 คน(ตามเลขที่) 
 • กำหนดหัวข้อเรื่องมากลุ่มละ 1 เรื่องในพิพิธภัณฑ์เทคโนฯ
 • ความยาวของคลิปวีดีโอสูงสุดไม่เกิน 5 นาที
 • สามารถถ่ายวีดีโอจากมือถือได้
 • มีพิธีกรบรรยายประกอบอย่างน้อย 1 คน พร้อมสาธิต
 • ถ่ายภาพกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์
 • ถ่ายวีดีโอหลายๆ ไฟล์แล้วมาตัดต่อทีหลังได้
 • ส่งงานเป็นไฟล์งาน
 • ยังไม่กำหนดส่ง
ตัวอย่างหัวข้อเรื่องรายงาน อาทิ
 • องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีด้านการสื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์, มือถือ, วิทยุสื่อสาร, สายนำส่ง ฯลฯ (กลุ่มเลือกมาอย่างเดียว)
 • อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์
 • เครื่องคอมพิวเตอร์แรกของเมืองไทย
 • ชนิดของคอมพิวเตอร์
 • การคำนวณเลขฐาน
 • วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
 • นวัตกรรมคอมพิวเตอร์
 • หรือเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
สถานที่แหล่งข้อมูล

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. หรือ NSM) เป็นรัฐวิสหกิจสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ที่ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี บริเวณที่ตั้งนี้ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง ได้แก่ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี (อาคารรูปลูกบาศก์) อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และ อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีและสารสนเทศ - http://www.nsm.or.th


Comments