Cloud Computing‎ > ‎

Google From

เริ่มต้นสร้าง Form online

ก่อนอื่นคุณต้องมีบัญชีการใช้งานของ Google ถ้าหากมีแล้วให้เข้าไปที่เว็บไซต์ Google Drive เมื่อเข้ามาจะพบส่วนประกอบต่างๆ ได้แก่ (1) ส่วนสร้างเอกสาร, (2) โพลเดอร์ของเรา และ (3) รายการไฟล์ที่มีอยู่

form-online-on-google-drive-1

เริ่มต้นให้กดปุ่ม “สร้าง” เมื่อกดแล้วจะปรากฏเมนูให้เลือกว่าเราต้องการให้สร้างเอกสารชนิดใด ในที่นี่ให้เลือก “แบบฟอร์ม” เพื่อเริ่มต้นสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ครับ

form-online-on-google-drive-2

เมื่อเข้ามาหน้าแรกของการสร้างแบบฟอร์ม คุณจะได้รับคำแนะนำก่อน ถ้าสนใจเรียนรู้เพิ่มเติม ก็สามารถเข้าไปอ่านได้ครับ หรือทำตามในบทความนี้ก็ได้ครับ เมื่ออ่านแล้วให้กดปุ่ม “เริ่มต้นใช้งาน

form-online-on-google-drive-3

ต่อมาจะเป็นการตั้งชื่อและชุดรูปแบบ (Template) ซึ่งจะทำให้แบบฟอร์มของคุณมีความสดใสมากขึ้น ให้ตั้งชื่อและเลือกชุดรูปแบบที่ถูกใจตามที่ต้องการครับ เมื่อเรียบร้อยให้กดปุ่ม “ตกลง

form-online-on-google-drive-4

จากนั้นให้เราเพิ่มคำอธิบายแบบฟอร์ม และคำถามต่างๆ ตามที่เราต้องการครับ โดยหน้าตาในการสร้าง มีรายละเอียดดังนี้

form-online-on-google-drive-5

 1. เมนูหลัก สำหรับการจัดการทุกอย่างของแบบฟอร์ม
 2. ปุ่มปริ้นแบบฟอร์ม สำหรับนำไปทำแบบทดสอบแบบออฟไลน์ และปุ่ม Undo และ Redo
 3. เลือกรูปแบบการจัดเก็บผลลัพธ์ว่าต้องการให้สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาสำหรับการจัดเก็บผลลัพธ์ (ไฟล์ใหม่ที่ได้จะอยู่ในรูปแบบ Spreadsheet ซึ่งส่งออกเป็น Microsoft Excel หรือ PDF ได้) หรือเก็บในไฟล์แผ่นงาน Spreadsheet ที่มีอยู่แล้ว

form-online-on-google-drive-6

 1. ปุ่มปิดหรือเปิดการตอบกลับแบบฟอร์ม (เมื่อไม่ต้องการให้ตอบแบบฟอร์มเพิ่ม ให้คลิกปิดที่ปุ่มนี้)
 2. ดูผลลัพธ์แบบฟอร์มที่สร้างเรียบร้อย
 3. แชร์แบบฟอร์มให้คนรู้จักทาง Facebook, Google+ หรือ E-mail
 4. ติ๊กเพื่อให้ผู้ทำแบบฟอร์มรู้ความคืบหน้าในการทำแบบฟอร์ม
 5. เปลี่ยนแปลงชื่อแบบฟอร์ม และเพิ่มคำอธิบายแบบฟอร์ม (มักใช้อธิบายในว่าแบบฟอร์มนี้เกี่ยวกับอะไร หรืออธิบายวิธีการตอบแบบฟอร์ม
 6. รายละเอียดของคำถาม ประกอบไปด้วย หัวข้อ ข้อความช่วยเหลือ ประเภทคำถาม ตัวเลือก และตัวระบุว่าคำถามนี้ต้องตอบ (required) หรือไม่
 7. ปุ่มเพิ่มคำถาม
 8. ระบุข้อความที่ต้องการให้ผู้ทำแบบฟอร์มเห็นหลังจากทำแบบฟอร์มเรียบร้อย และระบุหน้าต่อไปหลังจากตอบแบบฟอร์มเรียบร้อย

วิธีง่ายๆ ในการสร้างแบบฟอร์ม คือไม่ต้องจำ 11 ส่วนข้างบนที่กล่าวมาครับ ทำ 3 ขั้นตอนพอ คือ

 1. เพิ่มคำถามที่ส่วนที่ 9
 2. กดปุ่มเพิ่มคำถามในส่วนที่ 10
 3. เมื่อเรียบร้อยแล้วกดปุ่มในส่วนที่ 7 เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับ

การเพิ่มคำถาม เพิ่มหน้า และรูปแบบของคำถาม

ในการสร้างแบบฟอร์มนั้น Google Drive ให้เราสร้างคำถามกี่ข้อก็ได้ครับ การเพิ่มคำถามนั้นทำได้โดยคลิกที่ปุ่มเพิ่มรายการ ที่อยู่ในตำแหน่งที่ 10 ในรูปภาพที่ผ่านมา ซึ่งคำถามที่สร้างได้ มีประเภทดังนี้ (ประเภทจะแสดงออกมาเมื่อเรากดที่ปุ่ม ▼)

form-online-on-google-drive-7

ประเภทคำถามแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 1. ขั้นต้น คือ ประเภทคำถามที่ใช้งานบ่อย
  • ข้อความ (ข้อความสั้น 1 บรรทัด – Text Fields)
  • ข้อความย่อหน้า (ข้อความยาวหลายบรรทัด – Textarea)
  • หลายตัวเลือก (Radio Buttons)
  • ช่องทำเครื่องหมาย (Checkboxes)
  • เลือกจากรายการ (Drop-down list)
 2. ขั้นสูง คือ ประเภทคำถามที่ใช้ในงานทดสอบที่สูงขึ้น ไม่ค่อยใช้งานบ่อยมากนัก
  • สเกล (5-Point Scale, 9-Point Scale)
  • เส้นตาราง (Grid)
  • วันที่
  • เวลา
 3. การออกแบบ คือ กลุ่มที่ช่วยจัดรูปแบบการแสดงคำถาม (ไม่ได้เป็นคำถามให้ตอบ)
  • ส่วนหัวของส่วน – ใช้สำหรับแสดงข้อความอธิบายเพิ่มเติม หรืออธิบายก่อนตอบคำถาม
  • ตัวแบ่งหน้า – ใช้สำหรับแบ่งหน้าในการตอบคำถาม เมื่อมีคำถามค่อนข้างเยอะ
  • รูปภาพ – ใช้แสดงภาพประกอบการตอบคำถาม
  • วิดีโอ – ใช้แสดงวิดีโอสำหรับอธิบาย หรือตอบคำถาม

การเพิ่มหน้านั้น ให้กดที่ตัวแบ่งหน้า ในส่วนของการออกแบบครับ

form-online-on-google-drive-8

การเปลี่ยนลำดับคำถาม

เมื่อคุณสร้างแบบฟอร์มแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนลำดับคำถามภายหลัง คุณสามารถแก้ไขได้ครับ โดยนำเมาส์ไปคลิกซ้ายค้างที่จุดว่างๆ (ซึ่งเมาส์จะเปลี่ยนรูปเป็นลูกศรสี่ทิศ) ของส่วนคำถามแล้วลากไปวางตำแหน่งที่ต้องการ

form-online-on-google-drive-9

การดูแบบฟอร์มแบบที่สร้างเรียบร้อยแล้ว

เมื่อคุณสร้างแบบฟอร์มเรียบร้อย แล้วต้องการทดสอบว่าผลลัพธ์ที่ได้ตามต้องที่ต้องการหรือไม่ คุณสามารถทำได้โดยคลิกปุ่มเดียว คือ “ดูฟอร์มออนไลน์” ที่มุมขวาของหน้าสร้างแบบฟอร์ม

form-online-on-google-drive-10

การดูผลลัพธ์การตอบกลับ

เราสามารถจัดเก็บผลลัพธ์การตอบกลับได้ว่าต้องการให้สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาสำหรับการจัดเก็บผลลัพธ์ หรือเก็บในไฟล์แผ่นงาน Spreadsheet ที่มีอยู่แล้ว โดยกดที่ปุ่ม เลือกปลายทางการตอบกลับ

form-online-on-google-drive-11

form-online-on-google-drive-6

และเมื่อเรากดสร้างของเมนูการเลือกปลายทางการตอบกลับแล้ว เราจะสามารถเข้าไปที่ผลลัพธ์ได้ที่ปุ่มตำแหน่งเดิม แต่เป็นคำพูดใหม่ว่า ดูการตอบกลับ แทนครับ

form-online-on-google-drive-12form-online-on-google-drive-14form-online-on-google-drive-13

form-online-on-google-drive-14

การออกรายงานข้อมูลสรุปการตอบกลับ

บริการ Google Drive ช่วยให้คุณออกรายงานข้อมูลสรุปการตอบกลับได้ ซึ่งเป็นรายงานง่ายๆ ในการวิเคราะห์แบบฟอร์มทั่วไป โดยจะให้ข้อมูลว่ามีผู้ทำแบบฟอร์มแล้วกี่คำตอบ ผลลัพธ์ของแต่ละคำถามเป็นอย่างไรบ้าง และจำนวนการทำแบบฟอร์มรายวันมีแต่ละวันมีจำนวนเท่าไหร่

การออกรายงานข้อมูลสรุปการตอบกลับ ทำได้โดย คลิกเมนู ข้อมูลสรุปการตอบกลับ

form-online-on-google-drive-15

form-online-on-google-drive-16

Comments