Cloud Computing


Cloud computing เป็นการนำเอา Grid Computing และ Virtualization มาประยุกต์ใช้ จึงเกิดการพัฒนา Model ทางธุรกิจ โดยเน้นว่าผู้ใช้บริการไม่ต้องรับทราบถึงความซับซ้อนในระบบต่างๆ เพียงใช้งานผ่าน User Interface หรือหน้าจอที่ผู้ให้บริการจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันมีการวิจัยและพัฒนาให้เกิดการนำมาใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งใช้สัญลักษณ์เป็นก้อนเมฆเพราะ ไม่ต้องรับทราบว่ามีการเชื่อมต่อระหว่าง Node ของผู้ให้บริการ Internet หรือ ISP ที่ซับซ้อนมากเพียงใดให้รับทราบแค่ว่า สามารถใช้บริการเชื่อมต่อ Internet ได้ก็เพียงพอ Google Drive เป็นบริการจาก Google ที่ทำให้เราสามารถนำไฟล์ต่าง ๆ ไปฝากไว้กับ Google ซึ่งทำให้เราสามารถใช้ไฟล์เหล่านั้นที่ไหนก็ได้ที่มีอินเตอร์เน็ต  ไม่เพียงแค่ฝากไฟล์ได้เท่านั้นคุณยังสามารถ สามารถแบ่งปันไฟล์กับคนที่ต้องการ และสามารถแก้ไขร่วมกันได้จากอุปกรณ์ทุกประเภท
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Subpages (2): Google Drive Google From